‘Đánh giá nợ công không chỉ nhìn vào con số’

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, điều quan trọng của vay nợ là mục đích và hiệu quả sử dụng, chứ nhìn vào con số trên 50% không thể khẳng định có an toàn hay không.
> Nợ công gia tăng và nỗi lo vay nợ của doanh nghiệp Nhà nước

Filed in: Tin tức

Comments are closed.