Kinh doanh suất mua iPhone 4

Không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ suất mua iPhone 4 từ nhà mạng, nhiều người chấp nhận trả phần chênh lệch lên tới cả triệu đồng để có được quyền mua từ người khác.
>iPhone 4 xách tay rớt giá

Filed in: Tin tức

Comments are closed.