Michael Porter chê mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Báo cáo Năng lực cạnh tranh 2010 được công bố sáng nay đã chỉ ra 3 điểm yếu của kinh tế Việt Nam hiện nay là năng suất lao động thấp, thiếu kinh tế cụm ngành và chính sách kinh tế vĩ mô không ổn định.
> Sắp có báo cáo năng lực cạnh tranh đầu tiên của Việt Nam / Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc làm hàng giá rẻ

Filed in: Tin tức

Comments are closed.