Ông giám đốc mê phê bình văn học

Luôn trăn trở vì không có thời gian để viết, Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Công ty T&A Ogilvy tự nhận mình là một kẻ chênh vênh giữa kinh doanh và văn học. Anh cũng cho mình là một người thật thà nhưng khó chấp nhận.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.