Thuê người tìm việc hộ

Một người Mỹ thất nghiệp đang tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách thuê người tìm việc hộ mình, với cam kết thưởng 10% thu nhập.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.