4:35 chiều - Thứ Năm Tháng Mười 28, 1830

Lý thuyết kinh tế hình ảnh

Xây dựng hình ảnh được coi là cốt lõi của cạnh tranh trong thế kỷ 21. Đây cũng là điểm quan trọng trong lý thuyết về mô hình kinh tế hình ảnh được Học viện Doanh nhân LP Việt Nam đưa ra giới thiệu sáng 1/12 tại Hà Nội.

Filed in: Tin tức

Comments are closed.