Thống đốc điều hành tiền tệ: ‘Tôi không bao giờ ra đòn gió’

Giải trình trước Ủy ban Kinh tế và Thường trực Quốc hội sáng nay, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thừa nhận những căng thẳng về lãi suất thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống kinh tế. Tuy vậy, không ít diễn biến lại nằm ngoài tầm với của chính sách kinh tế.
> Thống đốc Ngân hàng giải trình về lãi suất, lạm phát

Filed in: Tin tức

Comments are closed.