WWF Việt Nam: ‘Cần loại cá tra khỏi danh sách đỏ’

Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đồng ý kiến với Tổng cục thủy sản, VASEP, rút cá tra ra khỏi danh mục “không nên sử dụng” trong Cẩm nang tiêu dùng 2010-2011 của WWF ở 6 nước Châu Âu.
>Cá tra Việt Nam bị liệt vào ‘danh sách đỏ’ / Việt Nam đề nghị đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ

Filed in: Tin tức

Comments are closed.