2:24 chiều - Thứ Bảy Tháng Chín 18, 2021

“Bí quyết” của Matsushita

Trong bảo tàng của hãng Panasonic ở Osaka có kể 1 câu chuyện: có một phóng viên muốn phỏng vấn ông Chủ tịch Matshusita bí quyết thành công. Ông này từ chối trả lời, bảo tao có nói thì mày cũng không hiểu.
Sau một hồi vật nài, cuối cùng Matshusita san cũng đồng ý trả lời:
– Được rồi, bí quyết thành công của tao là cứ mưa thì phải giương ô!
Anh phóng viên đần mặt ra.
– Đấy tao đã bảo là khó hiểu rồi mà!
Thôi để tao giải thích cho. Làm kinh doanh thì phải biết lúc nào mưa, lúc nào nắng. Chưa mưa mà giương ô đi lại người ta bảo điên. Mưa dầm dề mà vẫn nghênh ngang đầu trần thì là chí phèo. Và quan trọng nhất là lúc nào cũng phải có ô!
Những người bạn mà tôi chia sẻ câu chuyện này, sau đó gặp nhau bao giờ cũng hỏi: Có mang ô đi không đấy!

Filed in: Chia Sẻ, Thư giãn

No comments yet.

Leave a Reply

*