Báo cáo 2010 và Kế hoạch 2011 của Mt. Vũ Hữu Kiên

Về họat động của CLB trong năm 2010. Kế hoạch 2011:

Giảng viên Vũ Hữu Kiên.

A – Trong năm 2010 cá nhân đã triển khai được:

1/ Đào tạo TOT 3 khóa:  2 khóa cho Ngân hàng VIB trong việc hỗ trợ DNNVV vay vốn khởi sự. 1 khóa cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông để hỗ trợ kiến thức Tăng cường Khả năng kinh doanh cho các chi nhánh các tỉnh.

2/ Đào tạo lồng ghép để sinh viên khởi nghiệp trong Kỹ năng Giải quyết việc làm 5 trường Đại học và Cao đẳng: Hùng Vương (Phú Thọ), ĐHNNHN, ĐH Thái Nguyên, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Cao đẳng KT – KT Hưng Yên.

3/ Đào tạo kiến thức Khởi sự Doanh nghiệp 2 khóa cho 2 Trường: ĐHNNHN, Học viện  Tài chính Hà Nội (Gửi ảnh đính kèm).

4/ Tiếp tục đôn đốc các Trường ĐH sau khi đã đào tạo lồng ghép sẽ mở các khóa SYB trong năm 2011.

B – Kế hoạch trong năm 2011:

1/ Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo kiến thức lập nghiệp theo chương trình SIYB. Phương pháp lồng ghép cho Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ – Gia Lâm):

–          Có 2 – 3 buổi nói chuyện với sinh viên sắp ra trường về kỹ năng tìm kiếm việc làm. Trong đó tập trung sâu vào kiến thức lập nghiệp. Hướng dẫn và tư vấn để SV có mong muốn tham gia. Số lượng khoảng 1.000 – 2.000 SV.

–          Thống nhất với BGH và Trung tâm hỗ trợ SV chương trình làm việc. Bước 1:Bắt đầu từ việc hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho SV. Bước 2: Lựa chọn và tiến hành đào tạo các kiến thức TOF – TOT cho giảng viên. Bước 3: Trực tiếp đào tạo 1-3 khóa cho SV chương trình SYB. Bước 4: Theo dõi và hỗ trợ các giảng viên của trường trong việc tự đào tạo. Bước 5: Rút kinh nghiệm và đào tạo nâng cao kiến thức TOT cho GV.

2/ Tiếp tục tư vấn cho Hội DNNVV của Học viện Tài chính, có thể hỗ trợ 1 -2 khóa Khởi nghiệp hoặc Lập KHKD.

3/ Phối hợp với các MT khác trong việc tạo lập các PO và đào tạo TOT.

Rất mong sự quan tâm và ủng hộ của các thành viên của CLB và ILO.

Filed in: Chia Sẻ

No comments yet.

Leave a Reply

*