Mời hợp tác

Hiện nay Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Thái Nguyên (BSCTN) và MT  Nguyễn Thanh Bình đang làm hồ sơ tham gia dự án phát triển ở Cao Bằng/Bắc Cạn ( Dự án phi chính phủ ). Thời gian thực hiện trong tháng 7 và 8 năm 2011. Nội dung nghiên tình hình phát triển ở địa phương/ viết tài liệu và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ dự án của các sở, ngành và địa phương về phát triển kinh doanh.

Để thực hiện chương trình này BSCTN thông tin và mời MT trong CLB tham gia hợp tác chào thầu và thực hiện kế hoạch. Số lượng 2 -3 Chuyên gia. Trân trọng thông báo. Anh, chị nào trong CLB có điều kiện và thiện chí cho biết để Bình liên hệ và thảo luận chi tiết. Điện thoại liên hệ : Bình : 0912004704 hoặc Email: binh.bsctn@gmail.com.

Nguyễn Thanh Bình : MT SIYB Giám đốc BSCTN

Filed in: Sự kiện sắp tới, Tin hoạt động MT

No comments yet.

Leave a Reply

*