2:36 chiều - Thứ Bảy Tháng Chín 18, 2021

Bài thơ CHÚC  MỪNG  XUÂN NHÂM THÌN của MThơ. Nguyễn Đỗ ChiếnN ăm mới chúc nhau chữ an khang

H oạch tài tăng phúc mãi thịnh hưng

A i người có đức luôn bền đức

M ãn nguyện lợi tha quyết đến cùng

T âm thể tương đồng quy như nhất

H oan hỷ chung lòng đón tết sang

I n trong bóng nguyệt mời xuân đến

N âng bút đề thơ chữ cát tường

N ăm mới chúc nhau chữ an khang

H oạch tài tăng phúc mãi thịnh hưng

A i người có đức luôn bền đức

M ãn nguyện lợi tha quyết đến cùng

T âm thể tương đồng quy như nhất

oan hỷ chung lòng đón tết sang

I n trong bóng nguyệt mời xuân đến

N âng bút đề thơ chữ cát tường

 

Nguyễn Đỗ Chiến

Filed in: Chia Sẻ

No comments yet.

Leave a Reply

*