Khóa đào tạo GV Khởi sự DN Đổi mới Sáng tạo – Nesta Train the Trainer programme

Thông tin thêm về khóa học và cách thức đăng ký tham dự, anh chị vui lòng xem thêm trong file đính kèm hoặc truy cập http://www.britishcouncil.vn/cac-chuong-trinh/nghe-thuat/du-an-kinh-te-sang-tao/dao-tao-chuyen-gia-ve-khoi-nghiep-trong-linh-vuc-sang-tao

BC_nesta FABC_nesta FA_Page_1BC_nesta FA_Page_2BC_nesta FA_Page_3

 

Filed in: Chia Sẻ, Sự kiện sắp tới, Tin tức

No comments yet.

Leave a Reply

*