Họp mặt MT SIYB tại Phú Quốc ngày 1-4.4.2015

Các Giảng viên Cao cấp SIYB Việt Nam dự kiến sẽ tham dự Khóa đào tạo về Chính sách Lao động và họp mặt CLB GVCC SIYB VN tại Phú Quốc từ 1-4.4.2015.

 

Filed in: Sự kiện sắp tới

Comments are closed.