2:17 chiều - Thứ Bảy Tháng Chín 18, 2021

Archive: Chia Sẻ Subscribe to Chia Sẻ

Hỗ trợ MT Dung tài liệu về Thị trường Dịch vụ Logistics và Phát triển Thương hiệu

Xin thông tin với các anh chị MT SIYB là chị Dung, MT Hải Dương hiện giờ đang rất chịu khó lấy bằng MBA tại Hà Nội. Trong hơn 1 năm qua, hàng ngày, các buổi sáng, chị Dung vẫn đi làm việc tại...

Rất vui được gia nhập vào website

Chào các chị, anh MT Em là Minh ở ILO, hôm nay rất vui được gia nhập vào website này. Chúc các chị, các anh sức khỏe dồi dào và có nhiều hợp đồng dạy trong năm mới!!!

Báo cáo 2010 và Kế hoạch 2011 của Mt. Vũ Hữu Kiên

Về họat động của CLB trong năm 2010. Kế hoạch 2011: Giảng viên Vũ Hữu Kiên. A – Trong năm 2010 cá nhân đã triển khai được: 1/ Đào tạo TOT 3 khóa:  2 khóa cho Ngân hàng VIB trong việc hỗ trợ...

Ví dụ về áp dụng phân tích khách hàng vào marketing

Một ví dụ minh hoạ cho việc sử dụng thông tin về khách hàng trong marketing là cửa hàng bán đồ lưu niệm cho sinh viên. Từ các nguồn thông tin khác nhau, họ biết rằng khách hàng của họ...

Mẫu ma trận SWOT trong việc phân tích đối thủ cạnh tranh

Saga – Mẫu ma trận SWOT trong việc phân tích đối thủ cạnh tranh.