Archive: Khóa học Subscribe to Khóa học

Khóa Khởi sự Doanh nghiệp VCCI tháng 4. 2011

Chương trình đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện từ năm 1998...

Khóa Tăng cường Khả năng Kinh doanh (IYB)

Khóa đào tạo Tăng cường Khả năng Kinh doanh (IYB) Chương trình IYB được biên soạn với mục đích hỗ trợ các chủ hộ kinh doanh mở rộng hay nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Các...

Khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp

Mục tiêu chính của chương trình SYB là giúp cho học viên có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh nhỏ mang lại lợi nhuận và có khả năng tồn tại lâu dài. Chương trình SYB phù hợp cho cả hai đối...

Khoá đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp

Mục tiêu chính của chương trình SYB là giúp cho học viên có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh nhỏ mang lại lợi nhuận và có khả năng tồn tại lâu dài. Chương trình SYB phù hợp cho cả hai đối...