4:34 chiều - Thứ Tư Tháng Mười 18, 0586

Archive: Khóa Khởi sự Doanh nghiệp Subscribe to Khóa Khởi sự Doanh nghiệp

Khóa Khởi sự Doanh nghiệp VCCI tháng 4. 2011

Chương trình đào tạo Khởi sự doanh nghiệp và Tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện từ năm 1998...

Khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp

Mục tiêu chính của chương trình SYB là giúp cho học viên có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh nhỏ mang lại lợi nhuận và có khả năng tồn tại lâu dài. Chương trình SYB phù hợp cho cả hai đối...

Khoá đào tạo Khởi sự Doanh nghiệp

Mục tiêu chính của chương trình SYB là giúp cho học viên có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh nhỏ mang lại lợi nhuận và có khả năng tồn tại lâu dài. Chương trình SYB phù hợp cho cả hai đối...