Archive: Tiểu phẩm Subscribe to Tiểu phẩm

Hịch 9.3

HỊCH ĐÀN ÔNG Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy đã tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm...

Chỉ có ở VN

Hai cô cậu yêu nhau mà hai họ ngăn cản, cả hai quyết định nhảy sông tự vẫn, nhưng không chìm được vì rác lềnh bềnh, cả hai xông ra trước đấu xe tải, xe chạy gần đến thì vấp ổ gà quẹo...

Chuyện kể rằng

Có môt quí ông, sau khi được cập nhật thông tin về thuế thu nhâp mới sẽ áp dụng năm 2009, vội vàng tạm biệt vợ con quay lại chiến trường xưa. Nơi mà thời trai trẻ oanh liệt đã để lại...

Cung chúc Tân xuân!

Chúc các MT SIYB Việt Nam năm mới Canh Dần Vạn Sự Như Ý! Phát triển thêm nhiều PO và giảng viên mới, tổ chức được nhiều khóa SIYB và đạt mức đóng thuế thu nhập cá nhân ngày càng cao!

Điều dễ quên nhất

Bà Brown đi cùng chồng trong chuyến công tác. Có nhiều đồ đạc khá lỉnh kỉnh nên hai ông bà phải dùng vali to được tặng từ hồi mới cưới, có mã khóa. Nhân viên hải quan sân bay đề nghị ông...