3:08 chiều - Thứ Bảy Tháng Chín 18, 2021

Archive: Tin hoạt động MT Subscribe to Tin hoạt động MT

Lớp kỹ năng huấn luyên nhân viên Bình Dương

Trong 3 ngày từ 10 đến 12/12 /2010  Trung Tâm xúc tiến đầu tư và Thông tin kinh tế Bình Dương tổ chức lớp Kỹ năng Huấn luyện nhân viên cho hơn 30 học viên đến từ các DN trong nước và DN có...

LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC KINH DOANH VÀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

LỚP TẬP HUẤN DÀNH CHO GIÁO VIÊN THAM GIA ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CÁC XÃ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Lớp gồm 34 học viên là giáo viên dạy nghề thuộc các trường dạy nghề tại nhiều tỉnh...

Lớp TOF SYB tại Cần Thơ

Nhằm giúp các Anh chị học viên đến từ các trường nghề và Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang có thể triển khai các chương trình đào tạo, tư vấn khời sự doanh nghiệp, giúp các hộ kinh doanh điều...