Giới thiệu

Câu lạc bộ Giảng viên Cao cấp Chương trình Khởi sự và Tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB) – Việt nam best gay dating sites https://freeonlinedatingsites.org/


Gọi tắt là Câu lạc bộ MT SIYB VN được thành lập ngày 5-11-2009 tại Hà nội là tổ chức xã hội tự nguyện của các giảng viên cao cấp chương trình SIYB. Các giảng viên này đã được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đào tạo nhằm phát triển chương trình SIYB tại Việt nam.

Câu lạc bộ hoạt động dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt nam.

Trụ sở Câu lạc bộ đặt tại Hà nội.

Website: www.mtsiyb.vn

 

Mục đích và Nhiệm vụ của câu lạc bộ

2.1 Mục đích: CLB được thành lập để tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm,  hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy của các giảng viên, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chương trình SIYB tại Việt nam với ILO và VCCI, góp phần vào thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam.

2.2 Nhiệm vụ: CLB là đầu mối về thông tin giữa các thành viên CLB với VCCI và ILO VN, trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giảng dạy giữa các thành viên. CLB tổ chức chung một số hoạt động nhằm học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các thành viên, đồng thời tăng cường quảng bá, phát triển chương trình SIYB tại Việt nam. CLB còn có các hoạt động thăm hỏi, động viên các thành viên CLB và gia đình để nâng cao hiểu biết và gắn bó giữa các thành viên CLB.

Chương trình Khởi sự Doanh Nghiệp và Tăng cường khả năng kinh doanh (SIYB)

SIYB là chương trình đào tạo góp phần phát triển kinh tế và tạo việc làm bằng cách hỗ trợ các tổ chức phát triển doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo với nội dung phù hợp, có chất lượng cao cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ.

Chương trình SIYB đã được thực hiện ở gần 80 nước thông qua hơn 40 thứ tiếng. Chương trình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Lao Động Quốc Tế giới thiệu tại Việt Nam dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển.

Chương trình SIYB   cung cấp:

– Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ từng bước cho những người muốn khởi sự doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp đang hoạt động;
– Tài liệu và thông tin liên quan cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp muốn kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng suất;
– Trợ giúp các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nhằm tạo ra nhiều việc làm mới và việc làm với chất lượng cao.

hinh-gt

Chương trình sẽ hoạt động như thế nào
Thông qua các văn phòng SIYB khu vực chúng tôi đào tạo, hỗ trợ đội ngũ cán bộ của các tổ chức thuộc mọi loại hình có nguyện vọng sử dụng chương trình SIYB. Thông qua quá trình sử dụng tích cực và gạn lọc liên tục, chương trình sẽ được chỉnh lý cho phù hợp với nhu cầu của các nhóm đối tượng và các tổ chức đối tác khác nhau ở Việt Nam.

Lợi ích của việc tham gia chương trình
Tham dự chương trình này bạn sẽ được nhiều lợi ích như:

– Cán bộ của tổ chức bạn sẽ được đào tạo và trợ giúp trong hoạt động cung cấp dịch vụ phát triển doanh nghiệp;
– Tiếp cận được với những tài liệu tiên tiến, có khả năng thích ứng cao;
được liên kết với các tổ chức phát triển doanh nghiệp khác ở Việt Nam và quốc tế;
– Được nhận các thông tin và bản tin thường kỳ của chương trình.

Làm thế nào để được tham dự
Các cơ quan, tổ chức mong muốn tiếp cận chương trình SIYB có thể đăng ký với chương trình với tư cách là:

– Tổ chức đối tác chuyên nghiệp.
– Tổ chức đối tác xúc tiến.
– Tổ chức liên kết SIYB.

Tổ chức đối tác sẽ được đào tạo và hỗ trợ trong việc truyền bá chương trình SIYB và được nhận bản tin miễn phí. Ngược lại, các tổ chức sẽ phải cam kết thực hiện các lớp học SYB và IYB cho doanh nghiệp với số lượng thỏa thuận.

Tổ chức đối tác SYB có thể là cơ quan chính phủ, phi chính phủ, tổ chức xã hội, đơn vị đào tạo, hiệp hội kinh doanh hoặc tổ chức tư nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ có đội ngũ cán bộ đào tạo chuyên trách hoặc bán chuyên trách có trình độ và kỹ năng đào tạo cho người lớn. Tổ chức đối tác SIYB phải có cam kết và năng lực thực hiện chương trình SIYB.

Tổ chức liên kết sẽ không trực tiếp truyền bá chương trình SIYB. Tuy nhiên họ sẽ hỗ trợ chưng trình theo những cách khác như tạo mối liên kết với các chương trình tín dụng, cung cấp thông tin và đào tạo cho các tổ chức đối tác của dự án. Loại hình tham gia này bao gồm các tổ chức tín dụng, các tổ chức cũng như dự án khác quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ. Các tổ chức liên kết được nhận bản tin và được tham dự các cuộc họp và diễn đàn của SIYB.


Among the most effective procedures of essay writing solutions is the essay writing assistance provided by a professional and experienced essay authors. Paper writing https://payforessay.net/ services are available to compose numerous number of documents, for preparing school reports, project, personal essay etc.. The essay writers may be requested to write a thesis, paper writing service term papers, research papers, college essays, personal statements, instructional essays, www.masterpapers.com thesis statements etc.. Paper writing solutions essay help assist in writing and editing the essays. Paper writing solutions are very essay writer handy for preparing a composition for college admissions, competition, or for any other purpose.